برگزاری جلسه چهل و سوم باشگاه فیزیک اصفهان

جلسه چهل و سوم باشگاه فیزیک اصفهان در تاریخ ۹۵/۲/۷ در محل سالن اجتماعات خانه ی فیزیک اصفهان به سخنرانی دکتر آذر تفریحی از دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود که در این جلسه به موضوع بسط خوشه‌ای نموداری پرداخته خواهد شد. برنامه ی این جلسه به تفکیک ساعت به شرح زیر خواهد بود:

۱۷:۰۰ سخنران: دکترآذر تفریحی از دانشگاه صنعتی اصفهان،
‌۱۷:۵۰ پرسش ماه: دکتر مهدی رنجبر از دانشگاه صنعتی اصفهان،
۱۸:۰۰ استراحت و پذیرایی،
۱۸:۲۰ سرگذشت فیزیک دانان : خانم بهاره آزاد
۱۸:۴۰ خبر نشست : خانم مریم آقایی دانشجوی دکتری فیزیک، دانشگاه صنعتی اصفهان،
۱۹:۰۰ پایان.

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفاً برای حضور در باشگاه فیزیک کارت عضویت خود را به همراه بیاورند.
توجه ۲: علاقه‌مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفاً ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت‌نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند.

 

برگزاری جلسه چهل و دوم باشگاه فیزیک اصفهان

جلسه چهل و دوم باشگاه فیزیک اصفهان در تاریخ ۹۴/۱۲/۴ در محل سالن اجتماعات خانه ی فیزیک اصفهان به سخنرانی دکتر احمد شیرزاد از دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود که در این جلسه به موضوع اصل کمترین کنش پرداخته خواهد شد. برنامه ی این جلسه به تفکیک ساعت به شرح زیر خواهد بود:

۱۷:۰۰ سخنران: دکتراحمد شیرزاد از دانشگاه صنعتی اصفهان،
‌۱۷:۵۰ پرسش ماه: دکتر مهدی رنجبر از دانشگاه صنعتی
اصفهان،
۱۸:۰۰ استراحت و پذیرایی،
۱۸:۲۰ سرگذشت فیزیک دانان : خانم بهاره آزاد
۱۸:۴۰ خبر نشست : دکتر محسن امینی از دانشگاه اصفهان،
۱۹:۰۰ پایان.

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفاً برای حضور در باشگاه فیزیک کارت عضویت خود را به همراه بیاورند.
توجه ۲: علاقه‌مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفاً ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت‌نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند.

کلاس آموزشی موضوعات تخصصی فیزیک

برای دبیران و دانش آموزان

خانه فیزیک اصفهان به منظور پرورش جامعه ای ژرف اندیش و با هدف بارورسازی اندیشه های خلاق، با اعتقاد به لزوم آموزش اصولی در مقاطع تحصیلی پیش از دانشگاه، اقدام به برگزاری «کلاس آموزشی موضوعات تخصصی فیزیک» نموده است.
در بخش دبیران، هدف بررسی کتب فیزیک برای دبیران محترم آموزش و پرورش است. این کلاس یک دورهمی فیزیکی برای بررسی کتاب های درسی فیزیک به منظور رفع ایرادات احتمالی دبیران است. جناب آقای سلماسی، از دبیران باتجربه فیزیک شهر اصفهان، مسؤول انتخاب مدرسین می باشند.
در بخش دانش آموزان، موضوعات تخصصی فیزیک مندرج در کتب درسی، توسط دبیران مجرب منتخب، به دانش آموزان دوره های متوسطه اول و دومتدریس می¬شود. هدف این کلاس ها، آموزش مفهومی فیزیک است در سطحی فراتر از آن چه که به طور معمول در مدارس تدریس می شود.
زمان برگزاری: سه شنبه ها از ساعت ۱۵ تا ۱۷ و ۱۷ تا ۱۹
محل برگزاری: خانه فیزیک اصفهان
هزینه ی شرکت در دوره ی پنج جلسه ای برای دبیران: ۲۵۰۰۰ تومان
هزینه ی شرکت در دوره ی هشت جلسه ای برای دانش آموزان: ۸۰۰۰۰ تومان
علاقه مندان می توانند به دو صورت حضوری و اینترنتی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. برای ثبت نام حضوری در محل خانه فیزیک اصفهان، لطفاً وجه نقد همراه خود داشته باشید؛ همچنین برای ثبت نام اینترنتی در بخش های ویژه ی دانش آموزان و دبیران هر یک جداگانه از طریق لینک های زیر اقدام نمایید.

لینک ثبت نام ویژه دبیران

لینک ثبت نام ویژه دانش آموزان

چهلمین جلسه ی باشگاه فیزیک در خانه فیزیک اصفهان

چهلمین جلسه ی باشگاه فیزیک اصفهان در خانه فیزیک اصفهان برگزار شد.

     موضوع سخنرانی این جلسه نیروهای القا شده توسط افت و خیزهای محیط و سخنران آن جناب آقای دکتر فردین خیراندیش از دانشگاه اصفهان بودند. در این سخنرانی عمومی به بررسی نیروهای القا شده توسط افت وخیزهای محیط پرداخته شد. این افت و خیزها می­ تواند برای مثال ناشی از پروفایل حرارتی یا افت و خیزهای خلا کوانتومی مربوط به میدان الکترومغناطیس یا یک میدان دلخواه باشد. در حالت خاص، برای افت و خیزهای خلا الکترومغناطیسی، به بررسی اثر استاتیک و دینامیک کازیمیر و نیروی اصطکاک خلا پرداختند.

برگزاری سی و نهمین جلسه ی باشگاه فیزیک

جلسه سی و نهم باشگاه فیزیک اصفهان در تاریخ ۹۴/۸/۵ در محل سالن اجتماعات خانه ی فیزیک اصفهان به سخنرانی دکتر امید غفارپسند از دانشگاه اصفهان برگزار می شود که در این جلسه به موضوع ریزگردهای جوی و فناوری هواویزها پرداخته خواهد شد. برنامه ی این جلسه به تفکیک ساعت به شرح زیر خواهد بود:

۱۷:۰۰ سخنران: دکتر امید غفارپسند از دانشگاه اصفهان،
‌۱۷:۵۰ پرسش ماه: دکتر مهدی رنجبر از دانشگاه صنعتی صفهان،
۱۸:۰۰ استراحت و پذیرایی،
۱۸:۲۰ سرگذشت فیزیک دانان : خانم بهاره آزاد
۱۸:۴۰ خبر نشست : دکتر فرهنگ لران از دانشگاه صنعتی صفهان،
۱۹:۰۰ پایان.

توجه ۱: اعضای باشگاه لطفاً برای حضور در باشگاه فیزیک کارت عضویت خود را به همراه داشته باشند.
توجه ۲: علاقه‌مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفاً ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت‌نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند.

برگزاری سی و هشتمین جلسه ی باشگاه فیزیک

جلسه سی و هشتم باشگاه فیزیک اصفهان در تاریخ  ۹۴/۷/۷ در محل سالن اجتماعات خانه ی فیزیک اصفهان به سخنرانی دکتر اسماعیل عبدالحسینی از دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار می شود که در این جلسه به تاریخچه و مفاهیمی از نانو تکنولوژی پرداخته خواهد شد. برنامه ی این جلسه به تفکیک ساعت به شرح زیر خواهد بود:

۱۷:۰۰ سخنران: دکتر اسماعیل عبدالحسینی از دانشگاه صنعتی اصفهان،
۱۸:۰۰ استراحت و پذیرایی،
‌۱۸:۲۰ پرسش ماه: دکتر شهرام صالحی
۱۸:۳۰ خبر نشست : خانم ریحانه کوهی از دانشگاه صنعتی اصفهان،
۱۹:۰۰ پایان.

نکات قابل توجه:

۱- اعضای باشگاه لطفاً برای حضور در باشگاه فیزیک کارت عضویت خود را به همراه داشته باشند.
۲- علاقه‌مندان به عضویت یا تمدید عضویت لطفاً ۱۵ دقیقه قبل از شروع برنامه برای ثبت‌نام به میز انجمن در مقابل سالن همایش مراجعه کنند.

کارگاه یک روزۀ موشک آبی

خانۀ فیزیک اصفهان در راستای ترویج وعمومی سازی دانش فیزیک و هوافضا«کارگاه یک روزۀ موشک­ های آبی» برگزار می کند

نخستین کارگاه با عنوان موشک­ های آبی، نقطه شروع و یا به عبارتی اولین گام در راستای فراگیری دانش هوافضا و دست­ یابی به یک هدف بزرگ یعنی مجموعه وسلسله کارگاه­ های آپولو می باشد. شما با شرکت در سلسله کارگاه­ ها ودوره­ های هوافضای خانۀ فیزیک اصفهان می­توانید خود را برای یک تجربۀ هیجان­ انگیز وخاص یعنی«آپولو هوا کردن» البته به شیوه­ای علمی ومفرح آماده نمایید.

 شما در این مجموعه کارگاه­ های علمی وعملی می­ بینید،می سازید و با آنچه ساخته­ اید مسابقه می دهید و اگر خلاق وکوشا باشید برندۀ مسابقه خواهید بود و در پایان موشک خود را به منزل می­ برید ... البته !!! اگر گام به گام با ما همراه باشید و به آموزش های نظری ما دقت کنید و نهایت دقت را در عمل داشته باشید.

پس شعار ما این است:

ببین ، بساز ، ببر

اهداف کارگاه:

  • آپولو هوا کردن
  • ایجاد علاقه و انگیزه به دانش فیزیک و هوافضا در عموم شهروندان
  • نگاه به حس رقابت به عنوان عاملی لذت بخش
  • فراگیری دانش زیبای فیزیک و هوافضا در فضایی کاملاً دوستانه ومفرح

این برنامه علمی - تفریحی در دو بخش کارگاه آموزشی نظری وعملی همراه با مسابقه برگزار می­گردد.به نفرات برتر جوایزی از طرف خانه ی فیزیک اصفهان تعلق می گیرد.

تاریخ های مهم:

مهلت ثبت نام :۲۴ شهریور ماه

زمان برگزاری:۲۷ شهریور ماه

برنامۀ کارگاه:

مدت زمان برنامه ۶ ساعت می­باشد.

آموزش نظری: ۱۴ الی ۱۶

ساخت موشک: ۱۶ الی ۱۸

پرتاب و مسابقه: ۱۸ الی ۲۰

برنامه­ های جانبی:

ساخت و مسابقه موشک­ های کاغذی برای همراهان شرکت­ کنندگان

ثبت ­نام:

مخاطبین: عموم شهروندان (خانواده ها می توانند در این کارگاه به صورت خانوادگی شرکت کنند. در این صورت لازم است به ازای هر عضو خانواده یک بلیط خریداری گردد) 

هزینۀ ثبت­ نام: ۲۰ هزارتومان

ثبت نام اینترنتی: لینک ثبت­نام

ثبت­ نام حضوری: محل خانۀ فیزیک اصفهان، صبح و بعد از ظهر

ظرفیت ثبت نام محدود است، پس لطفاً عجله کنید؛ ما منتظر دیدار شما هستیم.

 

بازدید از موزه ی علوم و فنون واقع در باغ جوان

بازدید شرکت کنندگان کارگاه «فیزیک در اتاق فارادی» از موزه علوم و فنون واقع در باغ جوان

خانه فیزیک برای حسن ختام اولین کارگاه «فیزیک در اتاق فارادی»، مقدمات بازدید از موزه علوم و فنون اصفهان واقع در باغ جوان را برای دانش آموزان شرکت کننده در این کارگاه فراهم نمود. دانش آموزان با تجمع در مقابل خانه فیزیک اصفهان در ساعت ۸ صبح جمعه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۴، با اتوبوس به محل موزه واقع در باغ جوان منتقل شدند. با حضور مسؤولان موزه بازدید در ساعت ۹ صبح آغاز شد. با توجه به علاقۀ بسیار زیاد دانش آموزان، این بازدید به مدت ۳ ساعت به طول انجامید.

این بازدید مقدمه ای خواهد بود برای خانه فیزیک اصفهان برای برنامه ریزی بازدیدهای مدون و دائمی از این موزه.

سوالات کارگاه «فیزیک در اتاق فارادی»

قابل توجه دانش آموزان شرکت کننده در دوره کارگاهی «فیزیک در اتاق فارادی»

  

همان گونه که مستحضرید، در اولین دورۀ کارگاهی «فیزیک در اتاق فارادی»، هر هفته پس از اتمام آزمایش های کلاسی، یک آزمایش عمومی تدارک دیده شده بود که در پایان سوالاتی متناسب با آنها مطرح می شد.

علاقه مندان می توانند پاسخ این سوالات را تا روز پنج شنبه ۵/۶/۹۴ ، با ذکر مشخصات کامل به دفتر «خانه فیزیک» ارائه دهند و یا به ایمیل  iphh.office@gmail.com  ارسال نمایند.

     

سوال هفته اول

آزمایش سیال غیرنیوتی

۱- ترکیبات ماده ای که به عنوان سیال مشاهده کردید چه بود؟

۲- تعریف سیال نیوتنی و غیر نیوتنی از دیدگاه فیزیکی چیست؟

سوال هفته دوم

آزمایش نیتروژن مایع و قرص ابررسانا

۱- چرا قرص ابررسانا پس از سرد شدن توسط نیتروژن مایع، روی آهنربا معلق ماند؟

سوال هفته سوم

آزمایش شیر و قطره های رنگ

۱- علت وقوع پدیده ای که مشاهده کردید چیست ؟

۲- چه راه هایی برای اندازه گیری کشش سطحی مایعات وجود دارد ؟ شما چه راه هایی را پیشنهاد می کنید؟

از میان تمامی شرکت کنندگان به سه نفر از کسانی که بهترین پاسخ ها را ارائه دهند جوایز ارزنده ای از طرف خانه فیزیک اصفهان اهدا خواهد شد.

آغاز دوره های شگفتی علم فیزیک

آغاز دوره های شگفتی علم فیزیک در خانه فیزیک اصفهان:

 
اولین دوره ی کلاس های شگفتی علم فیزیک از ۱۷ مرداد ماه در محل خانه فیزیک اصفهان آغاز گردید، این دوره ها که شامل آزمایش های جذاب و آموزنده فیزیکی است که در سه سطح هر هفته در حال برگزاری است:

 
شنبه ها از ساعت ۵:۳۰ الی۷ گروه سنی ۶-۸
دوشنبه ها از ساعت ۵:۳۰الی۷ گروه سنی ۸-۱۰
چهار شنبه ها از ساعت ۵:۳۰ الی ۷ گروه سنی ۱۰-۱۲