اکران فیلم “تماس” در تماشاخانه اردیبهشت ماه

اکران فیلم contact در تماشاخانه فیزیک با نقد دکتر رهام انصار مهر  روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت۱۳۹۷ در سالن اجتماعات میرزاخانی ساعت ۱۷ تا ۲۰

منتظر حضورتان هستیم.

 

تهیه بلیت تماشاخانه

اطلاعات بیشتر در کانال تلگرام خانه فیزیک اصفهان

IsfahanPhysicsHouse@