مسافر کوچولو

 در این دوره فراگیران با جهان هستی و پدیدهای پیرامون خود با جزئیات جذاب و شگفت انگیز آن آشنا خواهند شد، از قوانین فیزیک و نقش اصلی آنها در به وجود آمدن جهان و پدیدههای آن آگاهی می یابند.
 
هدف از برگزاری این دوره صرفا آموزش نیست بلکه پرورش و وسیع نمودن دید کودکان و نوجوانان به جهان می باشد. قرار نیست یک دانشمند پس از اتمام دوره ها ساخته شود بلکه قرار است یک ذهن کاوشگر خلاق وارد عرصه علم و زندگی گردد. ذهنی که بتواند پاسخ سوالات مهم دوران کودکی خود یعنی من که هستم؟ چرا هستم؟ از کجا آمده ام؟ و به کجا خواهم رفت؟  و چراهای فراوان دیگری که درذهن تمامی ما انسانها شکل می گیرد
 
 در این راستا خانه فیزیک اصفهان به یاری خداوند متعال با برگزاری دوره های مسافر کوچولو، کودکان و نوجوانان را در مسیر صحیح و هدفمند هدایت می نماید