اینشتین های کوچولو

تجربه نشان داده که آموزش غیر مستقیم بهترین روش یادگیری است. بازی رمز موفقیت در آموزش است؛ بازی باعث می‌شود آموزش بر محور لذت قرار گیرد و از این رهگذر اثر بخشی بیشتری داشته باشد.

مدرسان خانه فیزیک اصفهان نیز با درک این امر، بازی و سرگرمی را به عنوان یک محرک آموزشی شناسایی کرده و مورد استفاده قرار داده اند و با توجه به همین موضوع دوره‌ اینشتین های کوچولو را برای خردسالان در رده های سنی ۵ تا ٩ سال (پیش دبستانی و پایه های اول تا سوم) در تابستان ۱۳۹۶ فراهم نموده اند.

زمان برگزاری:
١٠ تیرماه لغایت ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶
به مدت ١٠ هفته، هر هفته یک جلسه

مهلت ثبت­نام: ⏱⏱⏱
تا ٣١ خردادماه ۱۳٩۶

نحوه ثبت­نام:
حضوری در محل خانه فیزیک
اینترنتی از طریق لینک (http://iphh.ir/regsum1396)


ثبت نام اینترنتی تابستان ۹۶

<div id=”evand”><div id=”evand-content”></div><div class=”evand-copyright”><a href=”http://evand.com” title=”قدرت‌گرفته از ایوند”><img src=”http://static.evand.com/extra/logo.png” alt=”قدرت‌گرفته از ایوند”/></a></div></div><script type=”text/javascript”>var evand=evand||{};evand.theme=”default”;evand.eventSlug=”%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-708399″,function(){var t=document.createElement(“script”);t.type=”text/javascript”,t.async=!0,t.src=(“https:”==document.location.protocol?”https://”:”http://”)+”static.evand.com/embed/script.js?load=1″;var e=document.getElementsByTagName(“script”)[0];e.parentNode.insertBefore(t,e)}();</script>