آزمایشگر کنجکاو

آزمایشگاه خانه فیزیک، بستری مناسب برای مشاهده و تجربه هرآن چیزی است که در مدرسه آموزش داده می شود. هدف این برنامه، افزایش پرسشگری، ظهور و بروز روحیه حل مسأله از طریق انجام آزمایش های گروهی و همچنین، نتیجه گیری بر اساس آزمایش و استدلال است.

در این راستا خانه فیزیک برای پایه های تحصیلی چهارم تا نهم، اقدام به طرح آزمایشاتی به تفکیک موضوع و مبتنی بر کتب درسی نموده است. افزون بر این، طرح آزمایش های گوناگون و خارج از چارچوب کتب درسی، به‌عنوان ابزاری جهت پرورش ایده‌های نو، به‌صورت کارگاه‌های آزمایشگاهی، از دیگر برنامه‌های آزمایشگاه خانه فیزیک اصفهان است.

زمان برگزاری:
١٠ تیرماه لغایت ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۶
به مدت ١٠ هفته، هر هفته یک جلسه

مهلت ثبت­نام: ⏱⏱⏱
تا ٣١ خردادماه ۱۳٩۶

نحوه ثبت­نام:
حضوری در محل خانه فیزیک
اینترنتی از طریق لینک (http://iphh.ir/regsum1396)


ثبت نام اینترنتی کلاسهای تابستان ۹۶

قدرت‌گرفته از ایوند