ثبت نام های اینترنتی

چقدر با خانه ی فیزیک آشنایی دارید؟


خانه ی فیزیک اصفهان

خانۀ فیزیک اصفهان، مؤسسه ای مردم نهاد است که تحت حمایت شهرداری اصفهان در راستای ترویج دانش فیزیک و شاخه های وابسته به آن و نیز ایجاد بستر مناسبی برای آموزشهای گوناگون و آگاهی بخشی به عموم مردم استان نسبت به تاریخ تمدن ایرانی-اسلامی و آشنایی شهروندان با مسائل مختلف دانش و علوم روز از طریق مشاهده، همفکری و دسترسی به منابع مختلف اطلاعاتی ایجاد شده است.


هدف اصلی

هدف اصلی خانۀ فیزیک اصفهان، عمومی کردن علم فیزیک در جامعه، آشنایی آحاد مردم با تاریخ علوم و کاربردهای آن و نیز گسترش فرهنگ صحیح اطلاع رسانی و ترویج فعالیتهای فردی و گروهی در میان آنان به منظور توسعه، نوآوری، ابتکار و دستیابی به قله های علمی می باشد.


اعضای شورای علمی-اجرایی خانۀ فیزیک اصفهان

دبیران باتجربۀ فیزیک: آقایان حسین مصاحبی و مهدی سلماسی و خانم ها منیژه شیبانی و مریم شفیعیون؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان: دکتر رسول رکنی زاده، دکتر مجتبی مستجاب الدعواتی و دکتر محمد علی عسگریان؛ اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان: دکتر فرهاد شهبازی و دکتر فرهنگ لران.